ยอดผู้ป่วย ตามห้องตรวจ ยอดผู้ป่วย ตามแผทย์ตรวจ ยอดผู้ป่วย ตามสิทธิรักษา

ยอดผู้ป่วยนอก แยกตามสิทธิรักษา
เข้ารับบริการ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

สิทธิรักษา จำนวนผู้ป่วย จำนวนครั้ง